Máy hàn Tig xung 250P Jasic

Mô tả sản phẩm

Hàn TIG:
– Núm điều chỉnh dòng cực đại
– Núm điều chỉnh dòng cơ bản
– Núm tần suất mạch xung
– Núm điều chỉnh thời gian giảm dòng
– Chế độ hàn 2T/4T
– Trễ khí 3s
Hàn que:
– Đèn báo quá dòng, quá nhiệt