Hiển thị một kết quả duy nhất

// Them class vao phan tu