Cắt Plasma Jasic Cut 100

– Có khả năng cắt thép thường, thép không gỉ, thép mạ kẽm, đồng nhôm

– Dòng ra ổn định

– Hệ thống van đôi điều khiển khí
– Hệ thống tự động bảo vệ điện áp hoặc áp suất khí thấp